Svatuška
Slávek

Hledat

Předškoláci

 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době školního vyučování od 8,00 - 12,00 hodin.

Omlouvání předškolních dětí: sms zprávou na školkový mobil tel: 702 031 024, poté zapsáním do omluvného listu dítěte ve třídě.

Termín ověření individuální vzdělávání: 21. 11. 2017, náhradní termíny 28. a 29. 11. 2017, vždy od 14,30 hodin.

 

ODKAZ NA DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí, a je určen pouze pro předškolní děti. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem zvykat si pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učí se trpělivosti.

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu.

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát a počítat.

 

Jsou to:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání 

 

ESS jsou rozděleny do 10 lekcí, každá lekce trvá asi 1 hodinu.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče ve výuce je velmi důležitá. Získá tak motivaci, rady a náměty pro práci s dítětem, vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními, naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat, stává se pomocníkem svému dítěti a v neposlední řadě s ním tak stráví více společných chvil.

Skupinek se každoročně účastní všechny předškolní děti.

Děkujeme rodičům za aktivní účast!!!