Svatuška
Slávek

Hledat

Aktuality

Divadlo Radost "O Malence"

V pondělí 6. 10. 2014 navštívíme s dětmi Divadlo Radost Brno a Muzeum loutek.

Děti shlédnou představení "O Malence".

Odjezd autobusu je v 7,45 od MŠ.

Stravné a školné září 2014

Příjmení dítětě

ČÁSTKA

DAČEVOVÁ ADÉLA

512

FELKL ADAM

904

FELKL DANIEL

672

JAŠKOVÁ NATÁLIE

904

JÍLEK PETR

904

KOSTOVSKÁ SOFIE

904

MAŠKA MAREK

904

MIČÁNKOVI N+D

1808

MICHALÍK JAN

904

MüLLER TOMÁŠ

808

ŘEPOVÁ JULIE

840

SADOWY TOMÁŠ

904

SLÁMA FILIP

904

SMUTNÝ RADEK

904

SUCHOMEL ADAM

648

ŠRÁMEK ADAM

904

URBÁNKOVÁ ELIŠKA

904

VOBORNÍ A+S

1584

 

Platbu proveďte vždy do 10. v měsíci na účet

č.   27-1723040297/0100

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte, např. 021209 (tj. 2. prosince 2009).

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Posílejte prosím přesnou částku. Děkuji

První třídní schůzka

Zveme všechny rodiče na první třídní schůzku, která se uskuteční

ve čtvrtek 4. září od 15,30 hodin.

Těšíme se na Vás!Smile

 

 

Volné místo v MŠ

V současné době naše mateřská škola nemá žádné volné místo.

Broučci

Ve středu 7. 5. odjíždíme  v 7,15 od školky do divadla Radost.

Oznámení o přerušení provozu

Vážení rodiče,

oznamuji Vám tímto, že provoz naší MŠ bude přerušen od pondělí 30. 6. do pátku 29. 8. 2014, tj. v době

letních prázdnin. Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. 9. 2014.

Ve Svatoslavi 11. 4. 2014

Mgr. Barbora Packová, ředitelka 

O pejskovi a kočičce

Ve středu 16. 4. v 8 hodin odjíždíme do Tišnova linkovým autobusem na divadelní představení

 „O pejskovi a kočičce“.

 Návrat je plánován autobusem v 11,36 z Tišnova (Svatoslav 12h).

Ráno prosím přiveďte děti do 7,50 h nebo přímo na zastávku.

Děti, které půjdou domů po obědě, vyzvedněte kolem 13.h.

Děkujeme!!!

 Ve středu vybereme 50Kč na vstupenku, 20 Kč na autobus.

Stravné a školné duben

Příjmení dítěte

ČÁSTKA

BARTÁK

1008

DAČEVOVÁ

968

DVOŘÁK

416

FELKL

1032

HAVLÁT

744

HROMÁDKOVÁ

853

KERBEROVÁ

488

KRATOCHLVÍL

744

MICHALÍK

936

MIKULÍK

1116

MüLLEROVI

1672

ŘEPOVI

1032

SAPOUŠKOVÁ

1000

SERVUS

360

SLÁMOVI

1704

SUCHOMEL

1032

VOBORNÁ

456

ŽÁK

640

 

Platbu proveďte vždy do 10. v měsíci na účet

č.   27-1723040297/0100

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte, např. 021209 (tj. 2. prosince 2009).

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Posílejte prosím přesnou částku. Děkuji

Třídní schůzka

Třídní schůzka s rodiči se uskuteční v úterý 1. dubna 2014 od 15,30 hodin.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (25 dětí).

 

 KRITÉRIA:

1.   dítě, které má trvalý pobyt ve Svatoslavi, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

2.  dítě, které nemá trvalý pobyt ve Svatoslavi, má sourozence v MŠ Svatoslav, který dochází a nadále bude docházet do MŠ Svatoslav, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

3.   dítě, které nemá trvalý pobyt ve Svatoslavi, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce a nastoupí k 1. 9. 2014

4. dítě, které má trvalý pobyt ve Svatoslavi, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

5. pokud není naplněna kapacita školy, lze přijmout i mladší dítě z jiné obce

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

 

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Zápis do MŠ na školní rok 2014/2015

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATOSLAV

 1. Zápis do Mateřské školy Svatoslav na školní rok 2014/2015 proběhne

v pondělí 26. května 2014 od 9,30 – 15,30 hodin

v budově Mateřské školy Svatoslav, Svatoslav 113, 666 01 Tišnov.

2. Zákonný zástupce přinese k zápisu:

vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ a „Evidenční list“ (včetně potvrzení od lékaře)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Svatoslav (pokud má dítě hlášený trvalý pobyt v jiné obci, potvrzení není třeba)

Doklady požadované k předložení:

rodný list dítěte

průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu)

v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení

Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.

Seznam dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn na nástěnce v šatně Mateřské školy Svatoslav, dále na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz    28. května 2014.

 Ve čtvrtek 29. května od 13,30 – 15,30 si budete moci vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ v ředitelně školy.

 Přihlášky, Evidenční list i Rozhodnutí lze vyzvednout či odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické nebo osobní domluvě (tel. 549 430 440).