Menu
MŠ Svatoslav

Zápis do MŠ

ZÁPIS do Mateřské školy Svatoslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023

Zápis proběhne ve středu 11. května 2022 od 9,00 – 15,00 hodin v MŠ Svatoslav

Doklady k zápisu:

Přijímací řízení

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno spolu s informací o přijetí Žádosti k předškolnímu vzdělávání e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz nejpozději dne 11. června 2022.

Ve Svatoslavi 29. 3. 2022                      
Bc. Hana Bartošová, ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, až do doby zahájení povinné školní docházky. 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 3. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 4. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 5. Ostatní děti z nespádových oblastí v pořadí od nejstaršího po nejmladší, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022) do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše,s předností staršího). V případě shodnosti kritérií rozhodne los.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022 / 2023 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ znamená:

 • pravidelná denní docházka
 • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
 • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví Školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 • přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
 • obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
 • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
 • termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Ve Svatoslavi dne 29.3. 2022            
Bc. Hana Bartošová, ředitelka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Šablona


projekt šablony III info leták

Digitalizace MŠ Svatoslav

Svátek

Svátek má Veronika

Zítra má svátek Milada

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únorová voda - pro pole škoda.

Pranostika na akt. den

Svatý Radko - na poli hladko.