Menu
MŠ Svatoslav

Zápis do MŠ

ZÁPIS do Mateřské školy Svatoslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na školní rok 2023/2024

Zápis proběhne ve středu 10. května 2023 od 9,00 – 15,00 hodin v MŠ Svatoslav 113

Žádost podejte osobně ve středu 10. května 2023 od 9,00 – 15,00 hodin

Doklady k zápisu:

Zápis Ukrajina 2023 - 24 (736.78 kB)

Žádost o přijetí Ukrajina 2023-24 (299.15 kB)

Přijímací řízení

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při podání Žádosti k předškolnímu vzdělávání. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz nejpozději dne 9. června 2023.

Ve Svatoslavi 29. 3. 2023                     
Bc. Hana Bartošová, ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2023, až do doby zahájení povinné školní docházky. 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 3. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 4. Ostatní děti z nespádových oblastí v pořadí od nejstaršího po nejmladší, které dosáhnou nejméně třetího roku věku (do 31. 8. 2023) do naplnění volné kapacity školy.
 5. Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další přihlášené děti podle tohoto uvedeného kritéria: I. Děti mladší 3 let věku před začátkem školního roku 2023/2024 s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31.8.2023 - starší dítě má přednost před mladším). II. V případě volného místa děti mladší 3 let věku před začátkem školního roku 2023/2024 s trvalým pobytem v nespádovém obvodu.  Při přijímaní dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací program (např. zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu, komunikuje apod.)

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše,s předností staršího). V případě shodnosti kritérií rozhodne los.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2023/ 2024 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2023.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ znamená:

 • pravidelná denní docházka
 • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
 • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví Školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 • přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
 • obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
 • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
 • termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Ve Svatoslavi dne 29.3. 2023           
Bc. Hana Bartošová, ředitelka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29 30 1 2 3
1
4
1
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Šablona


Projekt šablony OP JAK info leták

Digitalizace MŠ Svatoslav

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den civilního letectva

Zítra má svátek Květoslava

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.